Oftalmologie - oční ordinace MUDr. Evy Preclíkové

Komplexní vyšetření zraku a moderní léčebné postupy

 • Přesná diagnóza dioptrických vad za použití automatického refraktometru
 • Bezkontaktní měření očního tlaku
 • Vyšetření zorného pole počítačovou perimetrií
 • Vyšetření předního segmentu oka mikroskopem
 • Vyšetření přední části oka (rohovky, duhovky a komorového úhlu) optickým tomografem OCT
 • Komplexní diagnostika očního pozadí optickým koherentním tomografem OCT   
 • Čeština
 • English
 • Deutsch